รวมผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ตลอดวาระนายก 8 ปี มีอะไรบ้างสำเร็จกี่ชิ้น

รวมผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ตลอดวาระนายก 8 ปี มีอะไรบ้างสำเร็จกี่ชิ้น

รวมผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ตลอดวาระนายก 8 ปี ที่ดำรงตำแหน่งมีอะไรบ้าง  สำเร็จไปแล้วกี่ชิ้น มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร ย้อนชมผลงานเด่นของรัฐบาลบิ๊กตู่ เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี การดำรงตำแหน่งนายกฯ ในปีนี้ ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยังเป็นคสช. หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทั่งชนะการเลือกตั้งปี 2562 จนได้แต่งตั้งเป็นรัฐบาลใหม่ ผลงานของนายกตู่ในรัฐบาลประยุทธ์ตลอด 8 ปี มีอะไรบ้าง สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่ เช็กเลยที่นี่

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา 

เคยกล่าวไว้ว่าตั้งแต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ ตนก็ได้จัดทำนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความมั่นของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายลุงตู่ คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการต่าง ๆ และร่วมผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาเยพื่อการพัฒนาประเทศชาติตามระยะเวลา 20 ปี หรือตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2580

ผลงานหรือโครงการที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลประยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีทั้งหมดดังนี้

โยบายการส่งเสริม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลงานรัฐบาลประยุทธ์ได้สานต่อนโยบายการส่งเสริม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผลงานของรัฐบาลลุงตู่ชิ้นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ภายในประเทศไทย ทั้งขยายโอกาสในการลงทุนด้านการค้ากับเวทีโลก

ผลงานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวของนายกตู่ทำโดยการต่อยอดและยกระดับ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร

ส่วนการต่อยอด 7 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ในนโยบายของรัฐบาลลุงตู่ ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์และสุขภาพครบวงจร การป้องกันประเทศ การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

ทั้งหมดเจ็ดอุตสาหกรรมดังกล่าวในผลงานของรัฐประยุทธ์คัดเลือกมาจากความน่าจะเป็นของอุตสาหกรรมที่จะก้าวขึ้นสู่เทรนด์โลกในอนาคต

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำหรับผลงานชิ้นต่อมาของรัฐบาลประยุทธ์ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาคือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก

โครงการเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก คือผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลประยุทธ์ที่มีการพัฒนาเมืองแห่งนวัตกรรมขึ้นให้เป็น เมืองใหม่อัจฉริยะด้วยนวัตกรรม (EECd) หรือ ซิลิคอนวัลเลย์ ภายใต้การใช้ชื่อพิเศษว่า เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้นับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลมากที่สุด เนื่องจากสามารถดึงดูกลุ่มผู้ลงทุนให้มากระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้ และยังมีกำหนดการพัฒนาโครงการ EEC ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

รัฐบาลประยุทธ์ได้เตรียมแผนความพร้อมสำหรับการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยไว้แล้ว นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเด่นจากรัฐบาลลุงตู่เลยทีเดียว จากสถิติที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 หรือตั้งแต่ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชาเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากคสช. กระทั่งก่อนได้รับเลือกเป็นนายกอย่างเป็นทางการในปี 2562 รัฐบาลประยุทธ์ได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ดังนี้

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับนายกลุงตู่ด้วยนะครับที่สามารถสร้างผลงานเด่นอีก 1 ชิ้นภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ ที่สามารถเก็บเป็นพอร์ตผลงานสำหรับวาระนายก 8 ปี ได้ด้วยโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างด้านดิจิทัลพื้นฐานที่แข็งแกร่งของไทย

ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นอันดับ 1 ที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตแรงที่สุดในโลก ผลงานด้านดิจิทัลของรัฐบาลปัจจุบันทำให้ประเทศก้าวผ่านสู่โลกดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยละครับ

นอกจากนี้รัฐบาลประยุทธ์ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาปรับใช้ระบบบริหารราชการแผ่นดินอีกมาก เช่น ระบบยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล หรือ Digital ID รวมทั้งระบบพร้อมเพย์อีกด้วย

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย รัฐบาลประยุทธ์ได้จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยตลอด 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้นายกลุงตู่ยังสร้างผลงานด้วยการเตรียมน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในภาคการผลิตของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้อุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงสำหรับทุกครัวเรือนอีกด้วย

ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ชิ้นนี้ คือรัฐบาลสามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้มากถึง 1,452 ล้าน ลบ.ม. และพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับใช้ในการเกษตรอีก 124 ลบ.ม.

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป